Portal för externt material

Väghållaransvar, TRV webben
Enskilda vägar, TRV webben
Här slutar allmän väg, SKL 2007
Väghållningens juridik, SKL 2018
Enskilda vägar, Lantmäteriet webben
Enskild väg, Vägverket och REV 2003
Drift och underhåll av enskilda vägar, TRV
REV Om vägskötsel för föreningar utan lantmäteriförrättning 

Examensarbeten mm 

Statligt o kommunalt väghållaransvar, KTH 2018, examensarbete
Kommunalt övertagande, Lund TH 2015, examensarbete
Tjänsteutlåtande Ale kommun

 

 

Uppdaterad 2021-04-05