Nyheter från 2016

Sammanställning av beslut rörande de enskilda vägarna
Kommunfullmäktiges beslut den 19 sep 2016 om vägarna i Leksands kommun
Kommunstyrelsens beslut den 22 maj 2017, §70, bidrag, §71, avtal
Kommunstyrelsens beslut den 28 augusti 2017 §116, yttrande överklagande
Kommunstyrelsens beslut den 11 dec 2017, § 177
Magasin Leksand v 45, nov 2017
Magasin Leksand maj 2018
Magasin Leksand v 40, okt 2019
Om KF:s beslut den 19 sep 2016 på Leksand.se
Frågor och svar om KF:s beslut på Leksand.se
Presentation av kommunenens arbetsgrupp (Bildspel)
"Vägar i Leksands kommun" (på Laknäs.se)
Vägfrågan, en skrift 2020 från Hedby byar
Om gemensamhetsanläggningar  och samfällighetsföreningar, ny sida ->

 

 

Uppdaterad 2021-02-26