Nyheter från 2016

Kommunfullmäktiges beslut den 19 sep 2016 om vägarna i Leksands kommun
Kommunstyrelsens beslut den 22 maj 2017, §70, bidrag, §71, avtal
Kommunstyrelsens beslut den 28 augusti 2017 §116, yttrande överklagande
Broschyren Våra vägar i Leksands kommun, Magasinet v 45, nov 2017
Om KF:s beslut den 19 sep 2016 på Leksand.se
Frågor och svar om KF:s beslut på Leksand.se
Presentation av kommunenens arbetsgrupp (Bildspel)
"Vägar i Leksands kommun" (på Laknäs.se)
Om gemensamhetsanläggningar  och samfällighetsföreningar, ny sida ->

 

 

Uppdaterad 2017-11-12