Gemensamhetsanläggningar
och samfällighetsföreningar

Anläggningslagen 1973:1149
Lag om förvaltning av samfälligheter 1973:1150
Om gemensamhetsanläggning (LM)
Gemensamhetsanläggning (broschyr LM)
Samfällighetsförening (broschyr LM)
Avgifter för registrering av samfällighetsförening
Förenklade regler för omprövning av andelstal, REV 2013
Förenklade regler för omprövning av andelstal, REV 2016
Ändringar av anläggningsbeslut och andelstal (Villaägarna)
Om enskilda vägar och väghållarens ansvar

 

 

Uppdaterad 2017-11-12