... för landsbygdsutveckling

Vad innebär landsbygdsutveckling för oss i Leksand?

Vilka vill vara med och verka för vårt gemensamma bästa?

Om Byarörelsen – en kraft att räkna med kan du läsa i denna broschyr


(Klicka på bilden!)

Läs här om lokala utvecklingsplaner:


Om Vår levande landsbygd i Dalarna kan du läsa i denna broschyr!


(Klicka på bilden!)
Landsbygdsprogrammet för Dalarna speglar landsbygdens betydelse för länet och är vägledande för för landsbygdsarbetet.

Programmets tre insatsområden är:

  


(Klicka på bilden)

Visionen om en by

Världens bästa by är samtidigt en vision och en verklighet. En vision eftersom den inte existerar i sin helhet i verkligheten och en verklighet för att allt som finns och händer i världens bästa by existerar.

Läs mer i broschyren!Läs mer om Hela Sverige ska leva på 


(Klicka på bilden!)
www.helasverige.se!  


Här finns också Dalarnas Länsbygderåds hemsida: 


(Klicka på bilden!)
med information om utvecklingsprojekt i Dalarna

Kommunbygderådet i Leksand är ett av de ca 100 kommunbygderåden runt om i landet. Läs mer om vårt kommunbygderåd under rubriken till vänster! Så här ser organisationen ut!

Du som vill komma i kontakt med Leksands Kommunbygderåd kan göra det genom mail till kommunbygderadet[at]leksand[punkt]se

Här kan du läsa om landsbygdsutveckling i Leksand.

Vi har samlat några aktuella frågor och projekt av bygemensamt intresse under rubrikerna här till vänster. Ta gärna del av detta och tala också om för oss om du har synpunkter och idéer som rör dessa frågor eller annat som inte tagits upp här.


Till sidan AKTUELLT!  

Synpunkter och idéer kan lämnas till eller på Bysam Forum 

Uppdaterad 2015-10-21            Innehåll  © 2009-2013 Byar i samverkan
                                            Webmaster: Ulf Sundén
                                            Foto, vinjettbilden, Lars Storén