AKTUELLT!

Vägfrågan


Sammanställning av beslut i KF och KS i "vägfrågan"

1972 års KF-beslut med utrednings-PM

2008 års utredning om det framtida väghållningsansvaret i Leksand

Regelverket och Avtalen antagna 17 feb 2020

Karta över området som får resp inte får kommunal vägskötsel

Lantmäteriprocessen med anledning av kommunenss ansökan om vägförrättning i feb 2018 

 

Lagar o Handledningar mm

Anläggningslagen

LM:s Handledning, Anläggningslagen

Om väghållaransvar för enskilda vägar, portal.

 

Byarnas Yttrande över förslag i utredningen 2008 Framtida väghållningsansvar i Leksand

PM om 1972 års KF-beslut; om vad åtagandet 1972 omfattar.

Kommunbygderådets synpunkterpå förslaget juni 2019 om "Regelverk", Sammanfattning, Analys och kommentarer

Öppet brev den 15 feb 2020 till politikerna i Kommunfullmäktige 

 

Vägfrågan, en skrift från Hedby byar -Slutsats "Gör om och gör rätt"

Kommentarer till kommunens info-film

Tacka nej till förrättning, information

Media

Falukuriren/dt.se

Tidningsartiklar 2008

Facebookgruppen Leksands byar i samverkan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Gå vidare till Förstasidan på bysam.se

Uppdaterad 2022-04-17