AKTUELLT!

 


Öppet brev den 15 feb 2020 till politikerna i Kommunfullmäktige 

Handlingar till Kommunfullmäktige den 17 feb 2020 rörande vägarna

Karta över området som får resp inte får kommunal vägskötsel

"Regler för kommunalt stöd till enskilda vägar" i förslag till Kommunfullmäktige den 12 juni 2019.

Kommunbygderådets kommentarer och synpunkter den 17 maj 2019 på förslaget om "Regelverk", Sammanfattning, Analys och kommentarer

Väghållningen av enskilda vägar i Leksand - Kommunfullmäktiges beslut 19 sep 2016 med flera beslut i Kommunstyrelsen maj och augusti 2017

 


Gå vidare till Förstasidan -->> på bysam.se

Uppdaterad 2020-02-17